1

 

Odbiór zaświadczeń dla słuchaczy kwalifikacji M19, którzy ukończyli trzeci semestr i zdali
egzamin końcowy nastapi w dniu 23.06.2017 o godzinie 9:00 na apelu kończącym rok szkolny
2016/2017 r.

Kuratorium Kraków

OKE kraków

Powiatowy urząd pracy