1

 

Pierwsze zajęcia  KKZ MG.19 – użytkowanie obrabiarek skrawających , odbędą się 14 września 2018 r. o godzinie 15: 05 w

Sali nr 1 w budynku głównym PCEiKZ Szczucin.

 

Plan zajęć na pierwszy semestr

 

Prosimy   słuchaczy o obecność .

Kuratorium Kraków

OKE kraków

Powiatowy urząd pracy