2TT
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 e_dla_bezp TD 63 wf-1/2 #W4 S3
wf-2/2 EP S2
wf-2/2 EP S2 wf-1/2 #W4 S3 r_fizyka MS 67
2 8:50- 9:35 przedsięb. TD 63 r_informat.-1/2 WW 30
j.angielski-2/2 Ma 48
wf-2/2 EP S2 wf-1/2 #W4 S2 matematyka AK 50
3 9:45-10:30 zaj_z_wych MS 67 religia TF 33 konf.i eks-1/2 KS 53
j.angielski-2/2 Ma 35
systemy-1/2 RJ 57
konf.i eks-2/2 KS 53
j.polski MD 42
4 10:50-11:35 religia TF 33 u_hist.i sp. MJ 32 konf.i eks-1/2 KS 53
r_informat.-2/2 WW 30
systemy-1/2 RJ 57
konf.i eks-2/2 KS 53
przedsięb. TD 63
5 11:45-12:30 j.angielski-1/2 AJ 35
j.niemiecki-2/2 JR 49
pomiary-1/2 JG 29
systemy-2/2 RJ 57
konf.i eks-1/2 KS 53
r_informat.-2/2 WW 29
systemy-1/2 RJ 57
konf.i eks-2/2 KS 53
r_informat.-1/2 WW 30
pomiary-2/2 JG 29
6 12:35-13:20 matematyka AK 50 pomiary-1/2 JG 29
systemy-2/2 RJ 57
urz. teletr. RJ 57 j.polski MD 42 j.angielski-1/2 AJ 35
pomiary-2/2 JG 29
7 13:25-14:10 geografia SM 28 pomiary-1/2 JG 29
systemy-2/2 RJ 57
urz. teletr. RJ 57 j.polski MD 42 j.niemiecki-1/2 JR 49
pomiary-2/2 JG 29
8 14:15-15:00 u_hist.i sp. MJ 32 pomiary-1/2 JG 29 kultura MD 42 r_fizyka MS 67 pomiary-2/2 JG 29
Drukuj plan
wygenerowano 2018-05-21
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum