Wizyta w Kupieninie

Dnia 13 lutego 2018 roku w Kupieninie odbyła się tradycyjna uroczystość odpustowa Sióstr Benedyktynek Wynagradzających Najświętszemu Obliczu Pana Naszego Jezusa Chrystusa z Włoch.

Tej szczególnej uroczystości odpustowej przewodniczył Jego Ekscelencja abp Henryk Nowacki, emerytowany nuncjusz apostolski w krajach skandynawskich.

W świętowaniu, które corocznie obchodzone jest w przeddzień środy popielcowej, Siostrom Benedyktynkom towarzyszyli, m.ni.: Tadeusz Kwiatkowski starosta dąbrowski, Barbara Mikosz dyrektor Domu Radosnej Starości w Kupieninie wraz z pracownikami i pensjonariuszami, Leszek Trójniak prezes Stowarzyszenia "Przyjazny Świat" w Mędrzechowie, Barbara Berger dyrektor Niepublicznego Ośrodka Rewalidacjo - Wychowawczego im. Jana Pawła II w Kupieninie wraz z podopiecznymi placówki, Ryszard Morelewski, ks. infułat Władysław Kostrzewa, ojciec Piotr Graduszewski z Zakonu Trynitarzy, ks. prałat Józef Dobosz oraz ks. Bogusław Woźniak, a także mieszkańcy Kupienina.

Jak co roku nie zabrakło przedstawicieli Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie. Na uroczystość przybyły uczennice z kl. z II LO: Klaudia Sznajder, Agnieszka Chrabąszcz i Gabriela Gubernat, uczące się języka włoskiego wraz z nauczycielkami Stellą Dąbroś i Teresą Domańską, która jest zarazem opiekunką Samorządu Uczniowskiego.

Ta tradycyjna uroczystość odpustowa jest wspaniałą okazją, by wyrazić wdzięczność Siostrom Benedyktynkom za ich ofiarną pracę i wszelkie dobro jakie wnoszą w życie kupienińskiego Domu Radosnej Starości od 2013; mówi starosta Tadeusz Kwiatkowski

Obchody odpustowe rozpoczęły się Mszą Św. sprawowaną pod przewodnictwem Jego Ekscelencji abpa Henryka Nowackiego, który pracował z papieżem Polakiem św. Janem Pawłem II kilkanaście lat. Homilię wygłosił natomiast ks. infułat Władysław Kostrzewa.