SZKOLNY KONKURS ZBIÓRKI ZUŻYTYCH BATERII ROZSTRZYGNIĘTY

WP 20180312 002W bieżącym roku szkolnym odbyła się kolejna edycja Szkolnego Konkursu Zbiórki Zużytych Baterii. Konkurs miał na celu uświadomienie młodzieży, jak niebezpieczne dla środowiska, a tym samym i dla zdrowia są pierwiastki, które zawierają zużyte baterie. Przesłanką konkursu było też to, że baterie należy wyrzucać do odpowiednich pojemników.

Pierwsze miejsce w konkursie zajął uczeń klasy I TTI Kamil Nikiel

Drugie miejsce uczeń klasy II TT Jan Bociek

Trzecie miejsce uczeń klasy III TMT Bartosz Bukała.

Uczniom serdecznie gratulujemy.

Łącznie uczniowie szkoły zebrali 100 kg zużytych baterii. Szkoła zgłoszona została do Ogólnopolskiego Konkursu Zbiórki Zużytych Baterii? wyniki będą w czerwcu.                                                                                                                        

Nad przebiegiem etapu szkolnego konkursu czuwała nauczycielka fizyki.