ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

W dniu 22 czerwca uroczyście zakończyliśmy Rok Szkolny 2017/2018.

Akademia rozpoczęła się od podziękowania za całoroczny trud i przekazaną wiedzę, jakie na ręce Dyrekcji Szkoły, Nauczycieli, Rodziców i Przedstawiciela Organu Prowadzącego złożył przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.

Pani dyrektor Magdalena Mach- Surowiec pogratulowała uczniom uzyskanych wyników w nauce. Wręczyła wyróżniającym się świadectwa i nagrody książkowe. Podziękowała za doskonałą współpracę przedstawicielowi Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Następnie głos zabrał przedstawiciel organu prowadzącego Pan wicestarosta Marek Kopia, który przekazał uczniom nagrody ze strony Starostwa.

Podziękował dyrekcji szkoły za bardzo dobre zarządzanie placówką. Następnie głos zabrała przedstawicielka Rady Rodziców Pani Marzena Warias, która podziękowała dyrekcji i nauczycielom za całoroczną pracę. Życzyła też uczniom udanych wakacji. Copyright by PCEiKZ Szczucin ?

Po pożegnaniu uczniów klas III Zasadniczej Szkoły Zawodowej ze Sztandarem Szkoły rozpoczęła się część artystyczna. Program przygotowali uczniowie klasy II TT z dużym wsparciem obdarzonych pięknymi głosami uczennic z klasy I LOA. Finałem uroczystości było spotkanie z wychowawcami klas.

ŻYCZYMY WSZYSTKIM UDANYCH WAKACJI