wirtualny spacer

Spotkanie edukacyjne

Prelegent w swoim wystąpieniu poruszył m. in. następujące zagadnienia:

  • - Formy cyberprzemocy;
  • - Cyberprzemoc w ustawodawstwie;
  • - Jak ujawniać przestępstwo?
  • - Prewencja;
  • - Pomoc dla osób dotkniętych cyberprzemocą.

W spotkaniu brały udział klasy: I MG, III Z, II LO A, II TI, III LO A.