wirtualny spacer

"Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego"

     W październiku 2019 r. w PCEiKZ odbył się etap szkolny Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”. Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887–1922.

    „Celem Olimpiady jest kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o tysiącletniej historii oręża polskiego oraz roli i miejscu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w życiu narodu i państwa polskiego. Olimpiada służy odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień uczniów, pobudza twórcze myślenie, uczy stosowania zdobytej wiedzy w praktyce, przygotowuje uczniów do studiów wyższych, a także do gotowości spełnienia obywatelskich obowiązków wobec państwa, w tym obowiązku obrony Ojczyzny”.

    Zawody szkolne polegały na rozwiązaniu zadań pisemnych pobranych z Sekretariatu Olimpiady oraz odpowiedzi na pytania w części ustnej. Szkolna komisja zakwalifikowała do zawodów międzyszkolnych (rejonowych) ucznia Pawła Fijała z I LO B.