1TI
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 wf-2/2 EP S1   wf-2/2 EP S1 wf-1/2 #W3 S2  
1 8:00- 8:45 pod.inf.za Sz 30 j.angielski SE 35 wf-2/2 EP S1 j.angielski SE 32 geografia EK 35
2 8:50- 9:35 mat.tech. d WK 33 j.niemiecki JR 49 plastyka IP 32 j.polski BG 01 matematyka WK 41
3 9:45-10:30 r_informat.-1/2 MI 29
informatyka-2/2 JW w5
biologia KK 35 matematyka WK 41 eks.urz.t-1/2 WW 30
eks.urz.t-2/2 RJ 57
religia AJ w13
4 10:50-11:35 historia BM 33 bihp_e AR 35 zaj_z_wych JW 52 eks.urz.t-1/2 WW 30
eks.urz.t-2/2 RJ 57
mat.tech. d WK 41
5 11:45-12:30 so JW 57 uz.t.kom KS 53 j.polski BG 35 ad.sys.op-1/2 JW s w9
eks.urz.t-2/2 RJ 57
j.niemiecki JR 43
6 12:35-13:20 chemia KE 67 uz.t.kom KS 53 j.polski BG 35 ad.sys.op-1/2 JW 01
eks.urz.t-2/2 RJ 57
hit BM w3
7 13:25-14:10 eks.urz.t-1/2 WW 30
r_informat.-2/2 JW 57
wf-1/2 #W3 35 religia AJ 63 fizyka MS 48 e_dla_bezp TD 63
8 14:15-15:00 eks.urz.t-1/2 WW 30
ad.sys.op-2/2 JW 57
wf-1/2 #W3 35   informatyka-1/2 MI 29
ad.sys.op-2/2 JW w5
historia BM 35
Drukuj plan
wygenerowano 09.09.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum