2TI
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 fizyka MS 67   religia 48 wf #W2 S1 geografia NK 48
2 8:50- 9:35 matematyka WK 41   religia 48 chemia KE 48 historia MJ 32
3 9:45-10:30 mat_tech WK 41 j.polski GB 35 informatyka-1/2 MI w5
a.des.mob-2/2 AG 28
bihp_e AR w7 a.des.mob-1/2 AG 28
ad.sys.op-2/2 WW 30
4 10:50-11:35 j.angielski ES 52 j.polski GB 35 r_informat.-1/2 MI w5
a.des.mob-2/2 AG 28
j.angielski ES 52 a.des.mob-1/2 AG 28
ad.sys.op-2/2 WW 30
5 11:45-12:30 przedsięb. TD 63 biologia KK 28 historia MJ 32 j.niemiecki JR 49 matematyka WK 41
6 12:35-13:20 eks.lok.s.ko-1/2 JG 29
informatyka-2/2 MI w5
l.sieci.kom JG 29 j.niemiecki JR 49 so KS 53 mat_tech WK 41
7 13:25-14:10 wf #W2 S1 l.sieci.kom JG 29 ad.sys.op-1/2 WW 57
eks.lok.s.ko-2/2 JG 29
so KS 53 uz.t.kom WW 30
8 14:15-15:00 wf #W2 S1 eks.lok.s.ko-1/2 JG 29
ad.sys.op-2/2 WW 57
ad.sys.op-1/2 WW 57
eks.lok.s.ko-2/2 JG 29
j.polski GB 35 ad.sys.op-1/2 WW 30
r_informat.-2/2 MI w5
9 15:05-15:50     zaj_z_wych MI 63    
Drukuj plan
wygenerowano 23.05.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum