2TI
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 informatyka-1/2 JW 30       eks.lok.s.ko-2/2 RJ 57
1 8:00- 8:45 matematyka AK 50   fizyka RL 50 wf-1/3 #W8 S3
wf-2/3 #W1 S2
wf-3/3 AR S1
j.angielski-1/2 ES 52
eks.lok.s.ko-2/2 RJ 57
2 8:50- 9:35 eks.lok.s.ko-1/2 RJ 57
r_informat.-2/2 MI 29
  r_informat.-1/2 JW w5
ad.sys.op-2/2 AG 28
wf-1/3 #W8 S2
wf-2/3 #W1 S3
wf-3/3 AR S1
wf-1/3 #W8 s4
wf-2/3 #W1 S2
wf-3/3 AR S1
3 9:45-10:30 eks.lok.s.ko-1/2 RJ 57
j.niemiecki-2/2 52
mat_tech AK 50 ad.sys.op-1/2 WW 30
a.des.mob-2/2 AG 28
matematyka AK 50 a.des.mob-1/2 AG 28
j.niemiecki-2/2 33
4 10:50-11:35 l.sieci.kom WW 30 j.niemiecki-1/2 63
j.angielski-2/2 ES 52
ad.sys.op-1/2 WW 30
a.des.mob-2/2 AG 28
mat_tech AK 50 a.des.mob-1/2 AG 28
j.angielski-2/2 ES 52
5 11:45-12:30 l.sieci.kom WW 30 biologia KK 50 religia PF 33 j.polski RW 43 j.angielski-1/2 ES 52
ad.sys.op-2/2 AG 28
6 12:35-13:20 j.polski RW 43 historia MJ 32 bihp_e AR 30 historia MJ 32 j.niemiecki-1/2 49
ad.sys.op-2/2 AG 28
7 13:25-14:10 j.polski RW 43 przedsięb. TD 63 uz.t.kom WW 30 so JW 29 so JW w5
8 14:15-15:00 chemia KE 63 ad.sys.op-1/2 WW 30
informatyka-2/2 MI 29
geografia EK 48 religia PF 33 zaj_z_wych MJ 32
Drukuj plan
wygenerowano 26.04.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum