3TT
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 wf-1/2 #W4 S2
wf-2/2 EP S1
       
1 8:00- 8:45 zaj_z_wych MS 67 j.niemiecki-1/2 JR 35
j. a. tel.-2/2 AJ 49
adm. syst.-1/3 WW 57
adm. syst.-3/3 KS 53
wf-1/2 #W4 S2
wf-2/2 EP S1
proj. sieci-2/3 RJ 57
konf. i pom.-3/3 KS 53
2 8:50- 9:35 religia TF 33 religia TF 33 adm. syst.-1/3 WW 57
adm. syst.-3/3 KS 53
wf-1/2 #W4 S2
wf-2/2 EP S1
proj. sieci-2/3 RJ 57
konf. i pom.-3/3 KS 53
3 9:45-10:30 r_fizyka MS 67 sys. i sieci JG 53 adm. syst.-1/3 WW 57
proj. sieci-2/3 RJ 30
adm. syst.-3/3 KS 53
komutacja JG 67 proj. sieci-2/3 RJ 57
adm. syst.-3/3 KS 53
4 10:50-11:35 j.angielski-1/2 GA 35
j.niemiecki-2/2 JR 49
sys. i sieci JG 53 adm. syst.-1/3 WW 57
konf. i pom.-2/3 KS 53
proj. sieci-3/3 RJ 30
sys. i sieci JG 67 j.angielski-1/2 GA 35
j.angielski-2/2 Ma 28
5 11:45-12:30 u_hist.i sp. MJ 32 r_informat.-1/2 AG 29
j.angielski-2/2 Ma 28
matematyka RA 50 sieci komp JG 67 proj. sieci-1/3 RJ 57
adm. syst.-2/3 KS 53
6 12:35-13:20 matematyka RA 50 u_hist.i sp. MJ 32 r_fizyka MS 67 sieci komp JG 67 proj. sieci-1/3 RJ 57
adm. syst.-2/3 KS 53
7 13:25-14:10 konf. i pom.-1/3 KS 53
proj. sieci-3/3 RJ 57
j.polski MD 42 j.polski MD 42 konf. i pom.-2/3 KS 53 proj. sieci-1/3 RJ 57
adm. syst.-2/3 KS 53
8 14:15-15:00 konf. i pom.-1/3 KS 53
proj. sieci-3/3 RJ 57
j. a. tel.-1/2 AJ 48
r_informat.-2/2 AG 53
j.polski MD 42 adm. syst.-2/3 KS 53 proj. sieci-1/3 RJ 57
9 15:05-15:50 proj. sieci-3/3 RJ 57        
Drukuj plan
wygenerowano 28.05.2019
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum