Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych
w Szczucinie

Turniej szachowy PCEiKZ Szczucin

 W dniu 8 listopada 2023 r. odbyły się szkolne rozgrywki o tytuł „Mistrza Szachowego".

Do turnieju zgłosiło się 24 osoby.

Niesamowite emocje w trakcie rozgrywek trwały do samego końca.
W rezultacie klasyfikacja turnieju wyglądała następująco:

1 miejsce Jakub Schab

2 miejsce Hubert Sztorc

3 miejsce Łachut Kamil

Wyróżnienie:

Osak Katarzyna klasa I III A

Plisak Kinga II A

Zainteresowanie i udział uczniów naszej szkoły w przeprowadzonym turnieju pozwala przypuszczać, że na następnym turnieju nie zabraknie także nowych talentów, bystrych umysłów, które pozwolą zarazić pasją, jakim są szachy.

Organizator
Radłowski Andrzej

Zdjęcia na szkolnym fanpage

  w Szczucinie