Polityka Prywatności

(Klauzula informująca o sposobie przetwarzania danych osobowych)

 

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych jest Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie z siedzibą w Szczucinie ul Witosa 2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach i komputerach lokalnych.

2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL)

4. Jakiekolwiek dane osobowe podawane w formularzach tak elektronicznych jak i tradycyjnych traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. Dane osobowe takie jak imię i nazwisko oraz wizerunek mogą być publikowane przez

PCEiKZ w Szczucinie na jego stronie internetowej lub profilu Facebook oraz w postaci drukowanych list imiennych publikowanych w siedzibie administratora, na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dotyczą a w przypadku osób poniżej 15 roku życia przez jej opiekunów prawnych, w związku z wydarzeniami szkolnymi, konkursami, publikacjami listy osób zakwalifikowanych na określony kurs itp. chyba, że publikacja tych danych jest niezbędna do wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na administratora.

§2. Administrator Danych

5. PCEiKZ w Szczucinie jest administratorem danych swoich klientów (klient oznacza, ucznia, rodzica, nauczyciela czy też każdą inną osobę, której dane przetwarzamy). Oznacza to, że, jeżeli jesteś jedną z tych osób to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP, dane rodziców ucznia, wizerunek itp.

6. Inspektorem ochrony danych administratora jest Ryszard Juzwa

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 146436421

7. Celem przetwarzania danych jest prowadzenie procesu edukacyjnego a także publikowanie informacji z tym związanych, analizowanie potrzebnych informacji oraz zapewnienie realizacji powiązanych usług dodatkowych

8. Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych

b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności

c. w oparciu o wyrażoną przez daną osobę zgodę

d. w zakresie i celu niezbędnym do prowadzenia procesu edukacyjnego

e. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

Podstawa prawna art. 6 ust. 1 RODO

 

9. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych:

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo żądania sprostowania danych,

prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach, przykładowo nie dotyczy danych niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na administratora),

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora

Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się ze współadministratorem lub z Inspektorem ochrony danych. Współadministrator usunie dane osobowe w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

10. Okres przetwarzania danych to cały okres edukacyjny poszerzony o wymagany przez prawo czas archiwizacji określonych danych

11. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

12. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu zakończeniu procesu edukacji lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

13. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

14. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

15. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa oraz zawartych umów

16. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

 

§3. Pliki cookies

17. Witryna www.pceikz.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

18. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz PCEiKZ w celu optymalizacji działań.

19. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

20. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

$4. Platforma moodle

21. W celu realizacji Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie wdrożyło platformę e-lerningową Moodle. Paragrafy $1, $2, $3 w całości dotyczą również przypadków korzystania z tej platformy.
22. Platforma ta jest w pełni kompatybilna z RODO czyli z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
23. Platforma moodle posiada narzędzia, które dają możliwość konfiguracji polityki prywatności i ułatwiają pracę z RODO. Pełną odpowiedzialność za dane osobowe oraz zasady i procesy polityki bezpieczeństwa ponosi administrator danych osobowych. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu korzystania z platformy.

 

  w Szczucinie