Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

wykaz nieruchomosci sty2021

wykaz najem

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

Do oddania w najem została przeznaczona nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Dąbrowskiego w trwałym zarządzie Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie, położona w Szczucinie, gmina Szczucin.

1. Działka nr 487/8 o powierzchni 0,2273 ha położona w Szczucinie objęta Księgą Wieczystą NR TR1D/00056394/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, jest zabudowana budynkiem garaży.

2. Działka zabudowana budynkiem garaży o powierzchni użytkowej 278,26 m2 jest własnością Powiatu Dąbrowskiego w trwałym zarządzie Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie położona przy ul. Witosa 5, 33-230 Szczucin.

3. Budynek posiada wydzielone pomieszczenie gospodarcze i garaże bez ogrzewania, oświetlenia i instalacji wodno-kanalizacyjnej.

4. Przeznaczenie nieruchomości – teren usług sportu, administracji, hotelowych z dopuszczeniem budownictwa mieszkaniowego.

5. Wynajem pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 11,9 m2 nastąpi od dnia 1 października 2020 r. do 30 września 2023 r.

6. Ustala się stawkę czynszu za wynajem pomieszczenia gospodarczego w kwocie 20,00 zł miesięcznie.

7. Termin płatności czynszu najmu do 10 każdego miesiąca.

8. Stawka czynszu najmu pomieszczenia gospodarczego podlegać będzie aktualizacji po ustaleniu przez dyrektora i najemcę.

9. Czas trwania umowy najmu będzie na czas określony do lat 3.

Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości przez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego, na stronie internetowej szkoły oraz w gazecie lokalnej.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

Do oddania w najem została przeznaczona nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Dąbrowskiego w trwałym zarządzie Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie, położona w Szczucinie, gmina Szczucin.

1. Działka nr 487/8 o powierzchni 0,2273 ha położona w Szczucinie objęta Księgą Wieczystą NR TR1D/00056394/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, jest zabudowana budynkiem garaży.

2. Działka zabudowana budynkiem garaży o powierzchni użytkowej 278,26 m2 jest własnością Powiatu Dąbrowskiego w trwałym zarządzie Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie położona przy ul. Witosa 5, 33-230 Szczucin.

3. Budynek posiada wydzielone pomieszczenie gospodarcze i garaże bez ogrzewania, oświetlenia i instalacji wodno-kanalizacyjnej.

4. Przeznaczenie nieruchomości – teren usług sportu, administracji, hotelowych z dopuszczeniem budownictwa mieszkaniowego.

5. Wynajem garażu o powierzchni 14,21 m2 nastąpi od dnia 1 października 2020 r. do 30 września 2023 r.

6. Ustala się stawkę czynszu za wynajem garażu w kwocie 20,00 zł miesięcznie.

7. Termin płatności czynszu najmu do 10 każdego miesiąca.

8. Stawka czynszu najmu garażu podlegać będzie aktualizacji po ustaleniu przez dyrektora i najemcę.

9. Czas trwania umowy najmu będzie na czas określony do lat 3.

Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości przez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego, na stronie internetowej szkoły oraz w gazecie lokalnej.

 

wykaz najem 2020