Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
  • szkoła
    Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych
    w Szczucinie
  • warsztaty

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

Do oddania w najem została przeznaczona nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Dąbrowskiego w trwałym zarządzie Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie, położona w Szczucinie, gmina Szczucin.

1. Działka nr 559/1 o powierzchni 4,1629 ha położona w Szczucinie objęta Księgą Wieczystą NR TR1D/00056394/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej.

2. Działka zabudowana budynkiem szkoły o powierzchni użytkowej 3755,89m2 jest własnością Powiatu Dąbrowskiego w trwałym zarządzie Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie położona przy ul. Witosa 2, 33-230 Szczucin.

3. Budynek posiada wydzielone pomieszczenie na parterze do prowadzenia działalności handlowej – sklepik szkolny o powierzchni 9 m2 w celu najmu.

4. Przeznaczenie nieruchomości: UO,I- usługi oświaty i działania usługowo-wytwórcze.

5. Wynajem pomieszczenia nastąpi od dnia 1 września 2021 r.

6. Ustala się stawkę czynszu za wynajem pomieszczenia w kwocie 12,00zł brutto za m2

7. Termin płatności czynszu najmu do 10 każdego miesiąca.

8. Stawka czynszu za wynajem podlegać będzie aktualizacji po ustaleniu przez dyrektora i najemcę.

9. Czas trwania umowy najmu będzie na czas określony od 01.09.2021 r. do 30.06.2022 r.

Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości przez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego, na stronie internetowej szkoły oraz w gazecie lokalnej.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

Do oddania w najem została przeznaczona nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Dąbrowskiego w trwałym zarządzie Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie, położona w Szczucinie, gmina Szczucin.

1. Działka nr 559/1 o powierzchni 4,1629 ha położona w Szczucinie objęta Księgą Wieczystą NR TR1D/00056394/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, jest zabudowana budynkiem jednokondygnacyjnym mieszkalnym.

2. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 42,35m2 jest własnością Powiatu Dąbrowskiego w trwałym zarządzie Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie położona przy ul. Witosa 95, 33-230 Szczucin przy bramie wjazdowej do parku gminnego.

3. Budynek mieszkalny o łącznej powierzchni 42,35 m2 przeznacza się do oddania w najem na zamieszkanie (UO,I- usługi oświaty i działania usługowo-wytwórcze)

4. Wynajem budynku mieszkalnego nastąpi od dnia 1 sierpnia 2021 r.

5. Stawkę czynszu za wynajem ustala się na podstawie Uchwały nr 982/2018 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniająca uchwała w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne.

Cena wynosi 1,92 zł za m2.

6. Termin płatności czynszu najmu do 10 każdego miesiąca.

7. Stawka czynszu za wynajem podlegać będzie aktualizacji zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Dąbrowskiego.

8. Czas trwania umowy najmu będzie na czas określony od 01.08.2021 r. do 30.04.2022r.

Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości przez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego, na stronie internetowej szkoły oraz w gazecie lokalnej

 

 

 

 

wykaz nieruchomosci sty2021

wykaz najem

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

Do oddania w najem została przeznaczona nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Dąbrowskiego w trwałym zarządzie Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie, położona w Szczucinie, gmina Szczucin.

1. Działka nr 487/8 o powierzchni 0,2273 ha położona w Szczucinie objęta Księgą Wieczystą NR TR1D/00056394/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, jest zabudowana budynkiem garaży.

2. Działka zabudowana budynkiem garaży o powierzchni użytkowej 278,26 m2 jest własnością Powiatu Dąbrowskiego w trwałym zarządzie Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie położona przy ul. Witosa 5, 33-230 Szczucin.

3. Budynek posiada wydzielone pomieszczenie gospodarcze i garaże bez ogrzewania, oświetlenia i instalacji wodno-kanalizacyjnej.

4. Przeznaczenie nieruchomości – teren usług sportu, administracji, hotelowych z dopuszczeniem budownictwa mieszkaniowego.

5. Wynajem pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 11,9 m2 nastąpi od dnia 1 października 2020 r. do 30 września 2023 r.

6. Ustala się stawkę czynszu za wynajem pomieszczenia gospodarczego w kwocie 20,00 zł miesięcznie.

7. Termin płatności czynszu najmu do 10 każdego miesiąca.

8. Stawka czynszu najmu pomieszczenia gospodarczego podlegać będzie aktualizacji po ustaleniu przez dyrektora i najemcę.

9. Czas trwania umowy najmu będzie na czas określony do lat 3.

Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości przez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego, na stronie internetowej szkoły oraz w gazecie lokalnej.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

Do oddania w najem została przeznaczona nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Dąbrowskiego w trwałym zarządzie Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie, położona w Szczucinie, gmina Szczucin.

1. Działka nr 487/8 o powierzchni 0,2273 ha położona w Szczucinie objęta Księgą Wieczystą NR TR1D/00056394/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, jest zabudowana budynkiem garaży.

2. Działka zabudowana budynkiem garaży o powierzchni użytkowej 278,26 m2 jest własnością Powiatu Dąbrowskiego w trwałym zarządzie Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie położona przy ul. Witosa 5, 33-230 Szczucin.

3. Budynek posiada wydzielone pomieszczenie gospodarcze i garaże bez ogrzewania, oświetlenia i instalacji wodno-kanalizacyjnej.

4. Przeznaczenie nieruchomości – teren usług sportu, administracji, hotelowych z dopuszczeniem budownictwa mieszkaniowego.

5. Wynajem garażu o powierzchni 14,21 m2 nastąpi od dnia 1 października 2020 r. do 30 września 2023 r.

6. Ustala się stawkę czynszu za wynajem garażu w kwocie 20,00 zł miesięcznie.

7. Termin płatności czynszu najmu do 10 każdego miesiąca.

8. Stawka czynszu najmu garażu podlegać będzie aktualizacji po ustaleniu przez dyrektora i najemcę.

9. Czas trwania umowy najmu będzie na czas określony do lat 3.

Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości przez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego, na stronie internetowej szkoły oraz w gazecie lokalnej.

 

wykaz najem 2020