Administracja

 

Aktualnie zatrudnieni

pracownicy administracji i obsługi
 

 

(stan na dzień 01 września 2019 r.)

 

- Halina Klimaj - główna księgowa

- Danuta Tęcza - sekretarz szkoły

- Maria Olejarz - specjalista d/s kasowo-uczniowskich

- Dorota Krzysiak - pracownik obsługi

- Jan Kupiec - pracownik obsługi

- Jarosław Chrabąszcz - pracownik obsługi

- Lucyna Giera - pracownik obsługi

- Małgorzata Kokoszka - pracownik obsługi

- Renata Foder - pielęniarka szkolna

 

  w Szczucinie