Nauczyciele

.:: Aktualnie zatrudnieni nauczyciele ::.

oraz PSO - przedmiotowe systemy oceniania


 

 • mgr Magdalena Mach-Surowiec - Dyrektor Szkoły, nauczyciel języka angielskiego, PSO
 • mgr Beata Smaś - wicedyrektor d/s dydaktyki ogólnej i wychowania, pedagog szkolny,

 • mgr Marek Sztyler - wicedyrektor d/s kształcenia zawodowego i prozawodowego, nauczyciel przedmiotów zawodowych grupy mechanicznej i informatyki, PSO
 • mgr Grażyna Andrzejewicz - nauczyciel języka angielskiego, PSO

 • mgr Anna Róg - nauczyciel matematyki,PSO

 • mgr Beata Stachurska - nauczyciel matematyki, PSO

 • mgr Monika Dąbroś - nauczyciel historii oraz historii i wiedzy o społeczeństwie, PSO wiedzy o kulturze, PSO nauczyciel języka polskiego, PSO

 • mgr Stella Dąbroś - nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel języka włoskiego, PSO nauczyciel wychowania fizycznego, PSO

 • mgr Teresa Domańska - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, PSO nauczyciel przedsiębiorczości, PSO

 • mgr inż. Jan Giera - nauczyciel przedmiotów zawodowych - grupy elektryczno - elektronicznej, PSO

 • mgr inż. Wojciech Wilk - nauczyciel przedmiotów zawodowych - grupy mechaniczno - informatycznej, PSO

 • mgr Barbara Głód - nauczyciel języka polskiego, PSO

 • dr Marek Jachym- nauczyciel historii PSO i wiedzy o społeczeństwie, PSO

 • mgr Anna Jędo - nauczyciel języka angielskiego, PSO nauczyciel języka polskiego, PSO

 • mgr inż. Ryszard Juzwa - nauczyciel przedmiotów zawodowych - grupy elektryczno - elektronicznej, PSO

 • mgr Ewa Klepacz - nauczyciel chemii,

 • mgr Ewelina Czub-Kapel - nauczyciel chemii, PSO nauczyciel biologi, PSO

 • mgr Andrzej Kłagisz - nauczyciel przedmiotów zawodowych grupy mechanicznej, PSO

 • mgr Agnieszka Kowalik - nauczyciel matematyki,

 • mgr inż. Mariusz Najduch - nauczyciel przedmiotów zawodowych grupy mechanicznej, PSO

 • ks. mgr Tomasz Franczak - nauczyciel religii,

 • mgr Ewa Plebańska - nauczyciel wychowania fizycznego, PSO

 • mgr Andrzej Radłowski - nauczyciel wychowania fizycznego, PSO nuczyciel bhp, PSO

 • mgr Joanna Rzepecka-Bober - nauczyciel języka niemieckiego, PSO

 • mgr Marta Sieroń - nauczyciel bibliotekarz,nauczyciel języka polskiego, PSO

 • mgr Renata Kmiecik - pedagog szkolny,

 • mgr inż. Krzysztof Słupek - nauczyciel przedmiotów teleinformatycznych, PSO

 • mgr Mieczysława Stojek - nauczyciel fizyki, PSO

 • mgr Bogdan Kłyś - nauczyciel przedmiotów zawodowych grupy mechanicznej i informatyki, PSO

 • mgr inż. Anna Gumułka - nauczyciel informatyki, PSO

 • mgr Ewa Szuścik-Radłowska - nauczyciel języka angielskiego, PSO

 • mgr Marta Szwajkosz - nauczyciel geografii, nauczyciel biologi, nauczyciel przrody, PSO

 • mgr inż. Lucjan Urban - nauczyciel przedmiotów zawodowych grupy mechanicznej i samochodowej,