Formularz

Różne informacje

Różne informacje

Regulamin Poradnictwa Internetowego: 

1) Każda osoba zainteresowana uzyskaniem pomocy pozostaje anonimowa.
2) Wiadomości odczytują konkretni specjaliści (wolontariusze), pedagog, psycholog, ksiądz, mający odpowiednią wiedzę, przygotowanie oraz umiejętności do udzielania, świadczenia pomocy / poradnictwa psychologicznego.
3) Pytania obraźliwe, niepoważne, zawierające wulgarne treści nie będą brane pod uwagę.
4) Każda osoba, która zadaje pytanie (nieważne czy pierwszy czy któryś już raz z kolei) powinna zaznaczyć w odpowiednim miejscu, że nie zgadza się na opublikowanie treści pytania oraz odpowiedzi na nie. Każdy ma prawo nie wyrazić też takiej zgody.
5) Nie będą brane pod uwagę również treści, które obrażają osoby trzecie; niedopuszczalne jest pisanie w imieniu jakiejś osoby, zdradzania czyichś tajemnic, powierzonych sekretów. Niedopuszczalne jest oczernianie innych, podszywanie się pod innych, udostępnianie wszelkich informacji bez ich wiedzy i zgody.
6) Osoby piszące są zachęcane do używania pseudonimów bądź inicjałów i nie zamieszczania w wiadomościach mailowych informacji, które chciałyby w sposób szczególny chronić. Zważywszy na charakter przepływu informacji w sieci internetowej
i brak pełnego szyfrowania informacji przepływającej w sieci internetowej zawsze istnieje ryzyko dostępu do danych przez osoby trzecie.
7) Odpowiadający na pytania mają obowiązek udzielić odpowiedzi
w ciągu 1 dnia od momentu otrzymania wiadomości mailowej na swoją skrzynkę. Nie jesteśmy jednak w stanie przewidzieć wszelkich usterek technicznych, wypadków losowych i innych sytuacji, które mogą uniemożliwić odpisanie na maila
w wyznaczonym terminie. Prosimy Cię o zrozumienie w tej kwestii.
8) Poradnictwo Internetowe świadczone jest tylko i wyłącznie drogą mailową.
9) Zachęcamy do korzystania z jednego adresu mailowego i nie zmieniania go podczas korespondencji, co ułatwi wzajemny kontakt.
10) Zaznaczamy, że Poradnictwo Internetowe jest jedynie formą wsparcia poprzez korespondencję e-mail.
11) Zachowujemy zasadę poufności.
12) W razie rażącego naruszenia niniejszego regulaminu osoba odpowiadająca po uprzednim ostrzeżeniu - ma prawo zaprzestania dalszej korespondencji e-mail.
13) Przestrzegamy ustawy o ochronie danych osobowych, dlatego informacje podawane przez Ciebie nie są udostępniane osobom trzecim. Zastrzegamy sobie jednak prawo do wykorzystania lub ujawnienia informacji wymaganych z mocy prawa (np. nakaz sądowy). Również w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia Twojego lub osób trzecich wolontariusz Poradnictwa Internetowego zobowiązany jest do powiadomienia odpowiednich służb.
14) Wszystkie dane o klientach Poradnictwa On – line są przechowywane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.
15) Szanujemy Twoją osobę i tego samego oczekujemy z Twojej strony. Postaraj się unikać wulgarnych wypowiedzi, obrażania
i innych form ataku.
16) W przypadku ilości maili przekraczających możliwości technicznej i czasowej obsługi Poradnictwa On - line, zastrzegamy sobie prawo do zablokowania napływu nowej korespondencji.
17) Korzystając z Poradnictwa on - line, powinieneś zadbać
o bezpieczeństwo swojej skrzynki pocztowej. Przestrzegamy przed korzystaniem z kafejek internetowych, firmowych skrzynek mailowych oraz kont mailowych, do których dostęp mogą mieć osoby trzecie.

  w Szczucinie