1

 

Plan zajęć na DRUGI semestr KKZ M.19

Prosimy   słuchaczy o obecność .

Kuratorium Kraków

OKE kraków

Powiatowy urząd pracy