1

 

Przedstawiamy prezentacje video przygotowane przez naszych uczniów, które przedstawiają specyfikę niektórych zawodów nauczanych w naszej placówce.

Technik informatyk:

Technik teleinformatyk:

 Technik mechanik:

Technik elektronik:

 

Kuratorium Kraków

OKE kraków

Powiatowy urząd pracy