Grupa mechaniczna

Kwalifikacyjne kursy zawodowe w grupie mechanicznej

(Kursy bezpłatne, przeznaczone dla osób powyżej 18 roku życia)

 

M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.

Liczba godzin:

w systemie stacjonarnym: 820
w systemie zaocznym: 540

 

Absolwenci są przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) użytkowania pojazdów samochodowych;

2) diagnozowania pojazdów samochodowych;

3) naprawiania pojazdów samochodowych.

 

Po zdaniu egzaminów z tej kwalifikacji uzyskujemy zawód mechanika pojazdów samochodowych.

 

 

M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Liczba godzin:

w systemie stacjonarnym: 950
w systemie zaocznym: 620

 

M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających.   (realizacja w terminie późniejszym)

Liczba godzin:

w systemie stacjonarnym: 1050
w systemie zaocznym: 685

       Absolwenci są przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania elementów maszyn i urządzeń;

2) naprawiania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;

3) wykonywania połączeń;

       4) konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

5) przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;

6) wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji   

    technologicznej;

7) wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z

    wymaganiami dokumentacji technologicznej.

 

M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Liczba godzin:

w systemie stacjonarnym: 580
w systemie zaocznym: 380

 

Absolwenci są przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wytwarzania części maszyn i urządzeń;

2) dokonywania montażu maszyn i urządzeń;

3) instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń;

4) obsługiwania maszyn i urządzeń;

5) organizowania procesu produkcji.

 

Po zdaniu egzaminu z kwalifikacji M.44. oraz M.20. lub M.19, mając wykształcenie średnie uzyskujemy dyplom technika mechanika.

 

Istnieje możliwość zwolnienia z realizacji treści, które były zrealizowane w innym formach kształcenia, wówczas zmniejszeniu ulega liczba godzin kursu.