Grupa informatyczna

Kwalifikacyjne kursy zawodowe w grupie informatycznej

(Kursy bezpłatne, przeznaczone dla osób powyżej 18 roku życia)

 

E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich;

Liczba godzin:

w systemie stacjonarnym: 800
w systemie zaocznym: 520

 

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami;

Liczba godzin:

w systemie stacjonarnym: 570
w systemie zaocznym: 370

 

 

E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych.

Liczba godzin:

w systemie stacjonarnym: 650
w systemie zaocznym: 425

 

E.12. Montaż oraz eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych;

Liczba godzin:

w systemie stacjonarnym: 630
w systemie zaocznym: 410

 

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

Liczba godzin:

w systemie stacjonarnym: 690
w systemie zaocznym: 450

 

Absolwenci tych kursów są przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1)   uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich;

2)   montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych;

3)   instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych;

4)   administrowania sieciami teleinformatycznymi.

5)   montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;

6)   projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;

7)   projektowania baz danych i administrowania bazami danych;

8)   tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

 

Po zdaniu egzaminów z odpowiednich kwalifikacji i uzyskaniu średniego wykształcenia otrzymuje się dyplom technika teleinformatyka (E13,E15,E16)  i technika informatyka (E12,E13,E14).

Istnieje możliwość zwolnienia z realizacji treści, które były zrealizowane w innym formach kształcenia, wówczas zmniejszeniu ulega liczba godzin kształcenia.