1

 

Karta zgłoszenia  i wyboru kursu - pobierz

Deklaracja - egzamin czeladniczy - pobierz

Informator MEN o kursach kwalifikacyjnych -pobierz

Instrukcje wypełniania dokumentów praktyk zawodowych:

E14 M19                                        

                                                                                            

                            

 

 

 

 

 

 

Kuratorium Kraków

OKE kraków

Powiatowy urząd pracy