1

 

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Szczucinie wchodzi w skład Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie. Ośrodek podlega nadzorowi w zakresie działalności dydaktyczno wychowawczej Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty w Krakowie. Celem Ośrodka jest dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników oraz prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych umożliwiającego uzyskiwania i uzupełnienia przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, zgodne z potrzebami pracodawców, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.


Nasza oferta skierowana jest zarówno do młodzieży jak i osób dorosłych, które pragną podnosić swoje kompetencje zawodowe. Oferujemy kwalifikacyjne kursy zawodowe, które umożliwiają zdobycie zawodu i kończą się egzaminem przygotowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną a także kursy doskonalące umożliwiające zdobycie konkretnej wiedzy  i umiejętności przydatnych na rynku pracy.  Oferujemy kursy zarówno darmowe jak i płatne - w przypadku tych drugich istnieje możliwość dofinansowania przez Powiatowy Urząd Pracy. Kształcimy w trybie niestacjonarnym - zajęcia odbywają się popołudniami oraz w soboty i niedziele.
Wszystkie zajęcia odbywają się na miejscu w budynkach PCEiKZ Szczucin przy ulicy Witosa 2. Dysponujemy dobrze wyposażonymi salami umożliwiającymi kształcenie głównie w kierunkach mechanicznych, teleinformatycznych, elektronicznych i informatycznych a także bazę dydaktyczną pod kursy doskonalące.

Ośrodek współpracuje z:

1) Szkołami zawodowymi kształcącymi młodocianych pracowników
2) Pracodawcami
3) Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie
4) Małopolskim Kuratorium Oświaty w Krakowie
5) Powiatowym Urzędem Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej
6) Innymi instytucjami na rynku pracy

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą podnieść swoje kompetencje zawodowe. Na wszelkie pytania odpowiadamy pod numerem telefonu 014 643-64-21 i poprzez pocztę elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .


 

Kuratorium Kraków

OKE kraków

Powiatowy urząd pracy