Grupa elektroniczna

Kwalifikacyjne kursy zawodowe w grupie elektryczno ? elektronicznej

(Kursy bezpłatne, przeznaczone dla osób powyżej 18 roku życia)

E.5. Montaż układów i urządzeń elektronicznych;

Liczba godzin:
w systemie stacjonarnym: 700
w systemie zaocznym: 460

E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych.

Liczba godzin:
w systemie stacjonarnym: 750
w systemie zaocznym: 490

Po zdaniu egzaminów uzyskujemy zawód monter ? elektronik

Absolwent w zawodzie monter-elektronik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania elementów i układów elektronicznych na płytkach drukowanych;
2) montowania podzespołów i układów elektronicznych w urządzeniach;
3) instalowania i konserwowania urządzeń elektronicznych.

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych.

Liczba godzin:
w systemie stacjonarnym: 800
w systemie zaocznym: 520

Po zdaniu egzaminów uzyskujemy zawód elektromechanik.

Absolwent w zawodzie elektromechanik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
2) oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów;
3) montowania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej.

E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych.

Liczba godzin:
w systemie stacjonarnym:950
w systemie zaocznym: 620

Po zdaniu egzaminów z klasyfikacji E.6. oraz E.20. można uzyskać dyplom technika elektronika.

Absolwent w zawodzie technik elektronik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych;
2) użytkowania urządzeń elektronicznych;
3) naprawy urządzeń elektronicznych.

 
Istnieje możliwość zwolnienia z realizacji treści, które były zrealizowane w  innym formach kształcenia, wówczas zmniejszeniu ulega liczba godzin kursu.