Nabór na warsztaty dla uczniów

OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

wchodzący w skład

Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie

Ogłasza nabór na

warsztaty adresowane dla uczniów liceum, technikum pt.

 "O sztuce awangardy"

Termin : 15.04.2015 r. godz. 10.00

Warsztaty będą wprowadzeniem do tematu sztuki awangardy. Pozwolą zrozumieć dlaczego nurt ten odrzucił dotychczasowe, tradycyjne style, a jego początków można szukać już w XIX wieku. Zostaną przedstawione kierunki artystyczne, które zostawiły ważny ślad w historii sztuki XX wieku. Następnie uczestnicy wykonają zadanie, aby lepiej zapamiętać poruszane zagadnienia

Prowadzenie: Aleksandra Kubisztal ? absolwentka krakowskich uczelni: kulturoznawstwa na Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej ?Ignatianum? oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. Odbyła staż w dziale edukacji Muzeum Sztuki Współczesnej

w Krakowie MOCAK oraz w Domu Kultury ?Podgórze?.

Obecnie prowadzi dział edukacji Biura Wystaw Artystycznych w Tarnowie.

 

Czas trwania: 90 minut. Liczba uczestników ograniczona.

Materiały zapewnia BWA.

 

Koszt udziału: 10 zł/ucznia.

Zapisy przyjmuje sekretariat PCEiKZ w Szczucinie osobiście lub telefonicznie

tel. 14 643 64 21

Wpłaty prosimy dokonywać do kasy (pokój nr 13) PCEiKZ w Szczucinie codziennie

od 8:00 do 13:30 lub w dniu bezpośrednio przed rozpoczęciem warsztatów