Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych
w Szczucinie
  w Szczucinie