Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych
w Szczucinie

Zapisy na turniej

w piłkę siatkową o Puchar Przewodniczącej Rady Rodziców z okazji Dni Otwartych Szkoły.

Nauczyciele wychowania fizycznego ogłaszają zapisy na Turniej  w piłkę siatkową , który odbędzie się w dniu 31.05.2023 na sali gimnastycznej PCEiKZ.(turniej dotyczy tylko uczniów PCEiKZ)

Klasy zgłaszają drużyny 6  –osobowe ,2 zawodników rezerwowych  do dnia 29.05.2023 –liczy się kolejność zgłoszeń. Liczba drużyn ograniczona. W turnieju będzie brało udział  6 drużyn .

Zapisy u nauczycieli wychowania fizycznego. 

 
  w Szczucinie