Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych
w Szczucinie

Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Grant 1.

Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa -Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”.

Celem projektu jest umożliwienie szkołom przejścia z tradycyjnego, stacjonarnego modelu kształcenia na model zdalnego nauczania.

 W ramach otrzymanych środków w 2023 r. do szkoły zakupione zostały laptopy,

 MTA G1

  w Szczucinie